Ponuda multi mašina sa 2 ili više stanica za vježbanje profesionalne i kućne linije za fitnes centre i kućnu upotrebu.